Årbols Skolmuseum

Fysik & annan utrustning

Omklädningsrum

(även kallat avklädningsrum)

I skåpen som finns i omklädningsrummet hittar man mängder av saker som användes i undervisningen. Här en encylindrig motor såväl 2-takt som 4-takt.
Det finns även en hel del utrustning för experiment med el.