Årbols Skolmuseum

STORSKOLANS SAL

Den Den är tillbaka i det utseende, som den hade i början av 1900-talet. Den har rekonstruerats på så sätt, att all masonitklädsel på väggarna och porösa skivor i taket tagits bort. Då "kom det fram " de gul/blå pärlspontväggarna och taket med de breda bräderna. Inget är ommålat. När korkmattan från 50-talet togs bort kom skurgolvet fram igen. Det är golv nummer två- ett golv var utslitet och utbyttes på 20-talet
INVENTARIER i Storskolan
Skolbänkarna:
Lancasterbänkar kallas de två långa bänkarna. De fann jag (Tage Stahre) på skolvinden i Årbol. De har varit med från Årbols skolas begynnelse och har sitt namn efter den pedagogiska metod som kallades lancastermetoden.
(En lärare och monitörer=äldre elever , som t ex läste med eleverna i grupper). Se på läseplanscher bakom katedern.
Brungula dubbelbänkar ersatte långbänkarna.
De kommer från Edsleskogs kyrkskola, som byggdes 1841 och revs 1963, då den nya skolan var färdig att tas i bruk. Bänkarna tillverkade mellan 1870-90 av en edsleskogs-bo Johan Olsson Olsbacka (1840-1921) Bänkarna förvarades i uthusen till Edsleskogs kyrka och jag tog dem till skolmuseet 1965.
Rosa dubbelbänkar
från Östersbyns skola, Fröskog. De användes i den gamla skolan, som senare kom att ersättas av en ny som nedlades 1958.
(Siv Hedén var den siste läraren i Östersbyn). Bänkarna är gjorda för småskolebarnen
Brun dubbelbänk
från Bocklaruds skola, Fröskog, vilken ersattes av Hensbyns småskola, som nedlades 1967 (sista läraren Anna Nilsson).
Bänk för tre elever
står i första bänkraden, när du kommer in i skolsalen. OBS! Den har tre lådor—men bara två bänklock! Vet ej vilken skola som haft den, men hittade den i Tösse skolas källare 1964.