Årbols Skolmuseum

Kamin

Kaminen är från från Salebols skola. Det var enda värmekällan i rummet, och det var elevernas uppgift att hålla fyr i den.